fbpx

Анекс каско Булстрад смяна на собственост

Гражданска Отговорност

При смяна на собственост на автомобила новият собственик трябва да уведоми Застрахователя който е издал застрахователни полици за застраховка на автомбила седем дни след като собтвеноста е сменена. Застрахователя оценя риска който ще носи при новият собстеник и издава съответно добавък, Анекс за смяна на собтвеността на автомобила. 

Анекса се издава ако има действащи полици , застраховка по Каско и/ или Гражданска отговорност.

Анекса става неразделна част от полицата. 

За да се издаде анекс за смяна на собственот е необходимо да се представи

Голям талон на автомобила

Договор за покупко- продажба

Действащата полица

* При издаване на анекс по застраховка каско е необходимо автомобила да бъде сниман

В нашият офис могат да ви бъдат издадени анекси за смяна на собтвеност по каско и гражданска отговорност

Обадете ни се