fbpx

Анекс застраховка при смяна на собственост

Анекс смяна на собственост Когато купувате или продавате автомобил трябва да се уведоми застрахователя при който в момента е застрахован автомобила. Застрахователя от своя страна трябва да ви изготви анекс към застрахователния договор с който се съгласява, да продължи покритието и на новия собственик. Издва се анекс за Гражданската отговорност на автомобила и друг анекс […]

Удостоверение за застрахователна стойност на МПС

Удостоверение за застрахователна стойност на МПС за смяна на собственост и служи за изчисляване на нотариалните такси и дължимите такси и данъци. Те се издават само от лицензирани застрахователни дружества. За да ви се издаде удостовверение за застрахователна оценка е необходимо да се предостави копие от големия талон на автомобила. Съгласие подписано от вас за […]

Застраховка трудова злополука5 Неща който трябва да знаете

На задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Трудовия травматизъм зависи от КИД на дружеството /Код на икиномическа дейност/. Застрахователана сума на едно застраховано лице е равна на 84 брутни месечни […]

Застраховка пътуване – COVID-19

Застраховка пътуване – COVID – 19 Чудесна новина. Застраховка при пътуване травъл пакет вече покрива и COVID – 19. Застрахователят ще изплати вички медицински разходи свързани с това заболяване.

Трудова злополука установяване процедура

Процедура за установяване на трудовите злополуки Правно основание на процедурата Кодекс за социално осигуряване (КСО) – чл. 55, чл. 57 – 60 Кодекс на труда (КТ) Административнопроцесуален кодекс (АПК) Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) Закон за инспектиране на труда (ЗИТ)  Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (НУРРОТЗ)  […]

Центрове за огледи Булстрад списък

Обекти на Bulstrad за оглед при щети София VIG Services Bulgaria – СОФИЯ 1330, СОФИЯ, кв. Красна поляна, ул. „Хъшове“ 1А тел.: 02/ 9117 588; 522; 525, факс: 02/ 9117 546, GSM: 0885 304 246 email: casco_claims@bulstrad.bg VIG Services Bulgaria – СОФИЯ 1138, СОФИЯ, кв. „Горубляне“, ул. „Инж. Георги Белов“ 4 тел.: 02/8927 255; 256; […]

Задължения на клиента по застраховка Каско – Разяснения

При сключване на застрахователния договор да съобщите съществените обстоятелства, които са от значение за оценката на риска. Да уведомите Застрахователя за всяко новонастъпило обстоятелство или промяна на обстоятелствата, вписани в застрахователния договор от значение за риска (вкл. промяна на адрес, сключване на друг застрахователен договор и др.). Да поддържате застрахованото МПС в добро състояние, да […]

Застраховка Каско Разяснение на покритията

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните стандартни рискове: Пожар, експлозия, удар от мълния; Буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове, падащи предмети, дървета и клони, вследствие на природни бедствия; Тежест при естествено натрупване на сняг, представляващо съсредоточаване на голямо тегло върху единица площ в резултат на обилен снеговалеж; Падане на ледени късове или снежни […]

Застрахователна оценка на автомобил МПС/ППС

Издаване на удостоверение на застрахователна оценка на автомобил. Трябва да подадете към нас Заявление, подписано Уведомление за поверителност и голям рег. талон на МПС/ППС, автомобил   Начална страница  

Означения голям талон на автомобила

Какво знаем за означенията върху големия талон на автомобила Ето как да дешифрирате съдържанието на малкия талон на автомобила, който носи официално името „Свидетелство за регистрация Част ІІ“: Лицевата част. На едната страница има преводи на различни европейски езици, за да е ясно какво е документа. На другата ще откриете името си. Това съответно са […]

Булстрад Защитена стойност на автомобила

Добавяне на нови лимити на отговорност  – 10 000, 15 000, 30 000, 40 000 евро като се запазва и действащият до този момент лимит – 20 000 евро. Целта на тази промяна е да предложим възможност за избор на клиентите. Да обхванем максимално широк кръг от автомобили, на които да предложим застраховката. Предлаганият до […]

Последствия от Brexit за системата “Зелена карта”

С настоящето, бихме желали да Ви уведомим за изменения в системата „Зелена карта“, касаещи трафика на автомобили от страни от ЕИП към Великобритания, свързани с напускането й на Европейския съюз /Brexit/, считано от 01.01.2021 г. Правителството на Великобритания строго препоръчва носенето на документ, доказващ наличието на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Работната група по […]

Гражданска отговорност валидност

Как да проверим дали автомобилът ни има валидна гражданска отговорност. Можем да проверим дали автомобилът ни има валидна застраховка гражданска отговорност от ТУК .  Може да проверите с регистрационен номер на автомобила или номер на рама. Освен това ако сте забравили да платите поредна вноска по застраховка гражданска отговорност и застрахователят е прекратил застраховката поради неплащане […]

Обадете ни се