fbpx
фотоволтайчна централа
ФЕЦ

С нарастването на цената на електрическата енергия все повече набира популярност изграждането на фотоволтаични централи, както за собстени нужди домашни и търговски така и за производство на електроенергия за продажба. С непрекъснато нарастващите цени е добре да се замислим как да защитим разумно това капиталовложение.

Булстрад е една от компаниите пионер в предлагането на такъв вид застраховка


Вид застраховка: Комбинирана застрахователна полица Имущество

Покрити рискове:
Клауза 001 – Пожар (включително последиците от гасенето на пожара), експлозия или имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях; природни бедствия  – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, замръзване, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;  свличане или срутване на земнипластове; тежест от естествено натрупване на сняг или лед, измокрянев резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди; удар от ППС или животно, непринадлежащо на Застрахования или на лица, работещи при него, със застрахованото имущество; злоумишленидействия на трети лица /вандализъм/.
Клауза 003 – Наводнение;
Клауза 004 – Земетресение;
Клауза 006 – Кражба чрез взлом и грабеж;

Клауза 011 – Късо съединение и токов удар

Фотоволтаичната централа трябва да е въведена редовно в експлоатация.

Застрахова се само в нейната цялост, с включени всички елементи – панели, инвертори, окабеляване, конструйция, система за мониторинг и др. 

Обадете ни се