fbpx
Удостоверение за застрахователна стойност

Удостоверение за застрахователна стойност на МПС

за смяна на собственост и служи за изчисляване на нотариалните такси и дължимите такси и данъци. Те се издават само от лицензирани застрахователни дружества. За да ви се издаде удостовверение за застрахователна оценка е необходимо да се предостави копие от големия талон на автомобила. Съгласие подписано от вас за обработка на лични данни.

Обадете ни се