fbpx

Застраховка Каско Разяснение на покритията

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните стандартни рискове:

 • Пожар, експлозия, удар от мълния;
 • Буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове, падащи предмети, дървета и клони, вследствие на природни бедствия;
 • Тежест при естествено натрупване на сняг, представляващо съсредоточаване на голямо тегло върху единица площ в резултат на обилен снеговалеж;
 • Падане на ледени късове или снежни маси е откъсване или свличане на големи количества сняг или на ледени късове при резки метеорологични промени;
 • Пътнотранспортно произшествие;
 • Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство;
 • Увреждане на застрахованото МПС причинено от падащи предмети, летателни апарати, дървета или клони;
 • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в: надраскване, пробиване, поливане на МПС с бои или други химикали; счупване на заключващи устройства, антена, стъкла, вътрешно оборудване (включително и на застрахованото допълнително монтирано стационарно оборудване), огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител емблеми и лайсни; срязване или пробиване на гуми;
 • Кражба или Грабеж на МПС;
  • Кражба или Грабеж на допълнително монтирано стационарно оборудване в салона на МПС, срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия;
 • Противозаконно отнемане на МПС с цел ползване;
 • Умишлен палеж и взрив.

Срещу допълнително заплащане се предлагат покритие на един или няколко от следните групи рискове:

 • Клауза „Бонус Каско” покрива всички рискове извън изрично упоменатите изключени рискове по застраховката, например щети, причинени от гризачи, животни, птици, огнестрелно оръжие и т.н.
 • Стачки, локаути и други подобни действия;
 • Ударна вълна, дължаща се на летателни средства, движещи се със звукова или свръхзвукова скорост;
 • Участие в състезания или тренировки за тях, изпитания, експерименти, проби за издръжливост и други подобни.

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ПОКРИТИЯ са както следва:

 • “Помощ на пътя” за територията на Република България и  Асистанс за чужбина
  „Помощ на пътя”  осигурява пътна помощ и пътен сервиз на място при настъпване на произшествие или при повреда за всички леки и лекотоварни автомобили и микробуси.
  Асистанс за чужбина важи за територията на държавите – членки на Международното споразумение „Зелена карта”, като предоставя възможност за осигуряване на пътна помощ, сервиз, техническа, медицинска и правна помощ и други при настъпване на застрахователни събития вследствие пътнотранспортно произшествие, механична повреда или кражба на застрахованото МПС, настъпили в чужбина.
 • Допълнително покритие механична повреда на МПС срещу допълнително заплащане
  Покрива щети вследствие на внезапно възникнала механична повреда само в: двигателя, скоростната кутия и/или водещия (задвижващ) мост на застрахованото МПС.
 • Териториален обхват на застраховката
  Покритието по застраховка БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ е валидно за територията на Република България, останалите държави – членки на Европейския съюз и за държавите извън Съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта” както следва: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Хърватия, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ се предлага както следва:

 • За автомобилите до четири години от годината на производство обезщетението може да се извърши като ППС се ремонтира за сметка на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” в официален сервиз, с който е сключен абонаментен договор;
 • Обезщетението може да се извърши като ППС се ремонтира за сметка на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” в доверен сервиз, с който е сключен абонаментен договор;
 • На база изготвена експресна експертна оценка на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”.

Обадете ни се