fbpx

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните стандартни рискове:

Срещу допълнително заплащане се предлагат покритие на един или няколко от следните групи рискове:

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ПОКРИТИЯ са както следва:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ се предлага както следва:

Обадете ни се