fbpx
завод

Застраховка на имущество на предприятие, фирма, завод, складове

Атрактивни ценови предложения,
обадете се сега за оферта
0887 08 08 08
включващи отстъпки за клиенти на Агенция Сакъзов по други линии бизнес минимум 10%.

Защитете вашето имущество от природно бедствия , умишлени палежи, проливни валежи и други рискове.

Защитете вашето имущество при реномиран застраховател на изгодна цена.

При нас може да сключите застраховка на предприетия, фирма, завод при водещия застраховтел за тези застраховки в България.

Може да застраховате различни видове имущества:

– Сградите, имоти, халета, складове

– Машини, съоръжения, вътрешно фирмен транспорт и други специфични машини, друг инвентар

– Стоки на склад

–  Суровини

– Стоки на склад

– Незавършено производство

– Активи на вашата площадка който не са ваша собственос

– застраховка прекъсване на бизнес

– фотоволтайчни системи и съоръжения

– трафопости и др.

Атрактивни ценови предложения, включващи отстъпки за клиенти на Агенция Сакъзов по други линии бизнес  минимум 10%.

Поискай оферта на 

angelov@sakazov.com

или на тел. 0887 08 08 08

Покрити рискове

 1. Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия, имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, природни бедствия, в т.ч. буря, ураган, градушка, проливен дъжд, щети от падащи дървета и клони, вследствие на природни бедствия, замръзване, свличане или срутване на земни пластове; Тежест от естествено натрупване на сняг или лед; Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталация и включените към тях уреди; Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм),включително чрез палеж и/или злоумишлено използване на взривни устройства и материали; Удар от ППС или животно, непринадлежащо на Застрахования или лица на служба при него, със застрахованото имущество;

И допълнителни покрития:

 • „Наводнение”
 • „Земетресение”
 • „Кражба чрез взлом и грабеж”
 • „Стъкло – всички рискове”
 • „Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди”
 • „Кражба, извършена чрез използване на технически средства”
 • „Измокряне в резултат на изтичане на вода от спринклерни инсталации”
 • „Пари в каса”
 • „Развала”
 • „Отговорност към трети лица ”
 • „Отговорност на наемателя”
 • „Щети вследствие на опит за кражба чрез взлом или грабеж“

Обадете ни се