fbpx

Добавяне на нови лимити на отговорност

 – 10 000, 15 000, 30 000, 40 000 евро като се запазва и действащият до този момент лимит – 20 000 евро. Целта на тази промяна е да предложим възможност за избор на клиентите. Да обхванем максимално широк кръг от автомобили, на които да предложим застраховката. Предлаганият до момента фиксиран лимит от 20 000 евро в определени случаи беше твърде висок или недостатъчен за определени ценови класове МПС. С тази промяна включваме подходящи лимити както за ниския ценови клас МПС, така и за по-голямата част от високия ценови клас.

Предоставянето на избор на лимит поставя въпроса кой е подходящият за конкретния автомобил. Най-правилният подход за избор на лимит е условно да изчислим максималния размер на обезщетението по GAP към последния месец на валидност на GAP застраховката.

Пример 1:

Фабрично ново МПС с цена по фактура с вкл. ДДС 100 000 лева с Каско и GAP за срок от 5 години.

Пълна загуба настъпва в 60-я месец от покритието. Към тази дата действителната стойност на МПС, при овехтяване за първа година 15% и за всяка следваща с 10%, е 56 000 лева. При 80% обезщетение по Каско изплатената сума по Каско е 44 800 лева. Разликата до цената в ново състояние е 55 200 лева, т.е. най-подходящият лимит по GAP за този автомобил е 30 000 евро.

Пример 2:

МПС на възраст 3 години с определена действителна стойност 40 000 лева с Каско и GAP за срок от 3 години.

Пълна загуба настъпва в 36-я месец от покритието. Към тази дата действителната стойност на МПС, при овехтяване на година с по 10%, е 29 000 лева. При 80% обезщетение по Каско изплатената сума по Каско е 23 200 лева. Разликата до действителната стойност при сключване е 16 800 лева, т.е. най-подходящият лимит по GAP за този автомобил е 10 000 евро.

 

  1. II. Разширяване на обхвата на покритието – покритието е вече валидно без значение в коя застрахователна компания е сключена Каско застраховката, а не както беше до момента – само с „Булстрад Каско Стандарт“. Единственото условие за изплащане на обезщетение по GAP остава по Каско полицата да бъде изплатено обезщетение за пълна загуба. При сключване не се изисква извършване на оглед и заснемане на МПС и съгласуване с дирекция „Автомобилно застраховане“.
Защитена стойност на автомобила
по каско автокаско

1. Общи условия

 

Обадете ни се