fbpx


Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие

По условията на тази застраховка ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ / физическо или юридическо лице/ за всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на отговорност, които последният въз основа на съдебно решение или постигнато споразумение бъде задължен да плати по предявени искове за имуществени и неимуществени вреди на трети лица, причинени вследствие използване на оръжие от застрахования или негови служители.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени с негово съгласие, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

Инциденти се случват, дори когато предприемете всички правилни стъпки, за да ги предотвратите – и злополуките често водят до съдебни дела, които могат да имат сериозни финансови последици. 

Съдебните дела могат да бъдат скъпи, но покритието на отговорността гарантира, че няма да останете да плащате от собствения си джоб, когато се случи неочакваното.

Покритието по  застраховката  е валидно за територията на Република България. Гражданска отговорност при използването на огнерстрелно оръжие.

НАГОРЕ ПОИСКАЙ ОФЕРТА

Обадете ни се