fbpx

Защитена стойност на автомобила (GAP)

каско GAP

Булстрад защитена стойност на автомобила (GAP)

Нов продукт предлаган самот нас.

1. Обект на застраховката:
Леки автомобили (вкл. леки автомобили регистрирани в категория N1), които са на не повече от 7 години от годината на производство,снабдени са с български регистрационни табели и притежават валидна застраховка „Каско” в “Булстрад”.

2. Покрити рискове:
Възстановяване на разликата между сумата платима при осъществяването на покрит по застраховка „Каско” риск довел до пълна загуба на МПС и:
а) стойността по фактура при закупуването на застрахования автомобил в ново състояние или
б) действителната стойност към дата на сключване на полицата за автомобили на възраст повече от една година.

3. Клаузи:
Възстановяване до фактурна стойност (за новозакупени МПС на ФЛ/ЮЛ);
Възстановяване до действителна стойност (за употребявани МПС на ФЛ/ЮЛ).

4. Лимит на отговорност: 20 000 евро

1. На кои МПС може да се предложи клауза “Възстановяване до фактурна стойност”?

 За МПС на възраст до една година от датата на производство, за закупуването на което клиентът разполага с фактура издадена от официалния вносител/дилър на марката за Република България или производител/дилър на марката от чужбина. 

 За МПС на възраст над една до седем години се предлага клауза “Възстановяване до действителна стойност”. На МПС на възраст до 7г. може да се предложи сключване на тригодишна полица.

 Задължително ли е началната дата на полица “Защитена стойност на автомобила” да съвпада с тази на полицата “Каско Стандарт” ?

 Не е задължително, но покритието по полица “Защитена стойност на автомобила” е валидно, само ако към датата на застрахователното събитие има валидна полица “Каско Стандарт” и по нея бъде изплатено обезщетение за пълна загуба.

 Има ли значение дали клиентът е ФЛ, ЮЛ, ЕТ или лизингово дружество? 

 Няма значение и ограничения. Продуктът може да се предлага както на ФЛ, така и на ЮЛ (вкл. лизингови дружества) и ЕТ.  

Обект на застраховката:

МПС до 3,5 тона общо тегло, което се управлява със свидетелство за правоуправление категория „В“, не е по-старо от 7 години от годината на производство, снабдено е с български регистрационни табели и притежава валидна застраховка „Каско Стандарт“.

Покрит риск:

Възникването на разлика между сумата платима при осъществяването на покрит по застраховка „Каско Стандарт” риск довел до пълна загуба на МПС и:

а) стойността по фактура при закупуването на застрахования автомобил в ново състояние

или

б) действителната стойност към дата на сключване на полицата за автомобили на възраст повече от една година.

Клаузи:

  • Възстановяване до фактурна стойност (за новозакупени МПС на възраст до една година);

  • Възстановяване до действителна стойност (за употребявани МПС на възраст над 1 година).

Лимит на отговорност:

Левовата равностойност на до 20 000 евро.

Срок на застраховката:

Една, две, три, четири или пет години.

Застрахователна премия:

Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор при полици със срок на валидност една или две години; еднократно или разсрочено на две вноски при полици със срок на валидност три, четири или пет години.

Територия на валидност:

Република България и чужбина – държавите-членки на Европейския съюз и за държавите извън съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта“, както следва: Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.

НАГОРЕ ПОИСКАЙ ОФЕРТА

Обадете ни се