fbpx

Злополука на лицата, пътуващи в МПС

злополука

Злополука на пътуващите в автомобила.

 

Злополука В случай на щети по автомобила собственикът би могъл да бъде обезщетен по-начин, който му позволява да ремонтира или замени увредените части. Но в случаите, когато е засегнат човешки живот, е невъзможно да се определи адекватна сума, която да компенсира болката и страданията. Наличието на застраховка осигурява финансови средства, с които в някаква степен да бъдат намалени последствията от един неблагоприятен инцидент.  

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага на своите клиенти следните продукти:

Задължителна „Злополука на пътниците в обществения транспорт”

Застраховка „Злополука” на пътниците в обществения транспорт е задължителна застраховка, съгласно действащото законодателство на Република България за всички, които извършват обществен превоз:

Видове покрит транспорт

  • таксиметрови автомобили.

  • релсови транспортни средства;

  • тролейбуси и автобуси;

  • въздухоплавателни средства;

  • всички видове морски и речни плавателни съдове;

  • въжени линии и влекове;

Застраховката осигурява покритие за  живота, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен транспорт и лицата, намиращи се в непосредствена близост до тях при качване или слизане.

Съгласно Наредба за задължителното застраховане  минималната застрахователна сума за всяко събитие от 01.01.2016 г. за всеки пътник е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Застрахователната премия се изчислява на база броя места в превозното средство

Доброволна „Злополука на лицата в автомобила”

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила. В случай на трайна загуба на трудоспособност или смърт в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС до момента на слизане от същото.

Лимити:

Застрахователната сума се определя от Вас при следните лимити:

  • 10 000 лв.

  • 20 000 лв.

  • 30 000 лв.

  • друга, по договаряне

Застрахователното обезщетение се разпределя поравно на броя на пострадалите лица в МПС. Така разпределената сума представлява лимит на обезщетение за всяко от тях. Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на трудоспособност. При настъпване на най-лошото събитие обезщетението се изплаща в пълен размер на законните наследници.

НАГОРЕ ПОИСКАЙ ОФЕРТА

Обадете ни се