fbpxПолзватели на кабелна телевизия и/или интернет


По условията на тази застрахователна полица могат да бъдат застраховани телевизионни приемници и/или стационарни компютърни конфигурации (напълно изправни и функционално годни).

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП покрива рисковете от пожар, пряко или непряко попадение на мълния, късо съединение, токов удар, индукция от електрически ток или свръхнапрежение по преносната мрежа, злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), кражба чрез  взлом или грабеж.

Обадете ни се