fbpxБулстрад Професионален пакет – малък и среден бизнес

Професионален пакет малък и среден бизнес застраховка. Тази застраховка е предназначена са собствениците на малък и среден бизнес. Със специални ценови предложения и цени започващи от:

Офис                                               от 46 лева

Магазин                                         от 44 лева

Ателие/Работилница/Студио от 30 лева

Зъболекарски кабинет             от 42 лева

Адвокатска кантора                  от 43 лева

Ресторан/Кафене/Бар              от 41 лева

Фитнес                                         от 60 лева

Студио за Красота                     от 43 лева

Лекарски кабинет                     от 37 лева 

 

 

 

Обект на застраховка
Сгради/ Подобрения 

Оборудване и техника в обекта 

Инвентар в обекта

Лимит 1 – 25 000 лева – годишна премия 46 лв /с вкл. данък 2% върху застрахователнта премия/

Лимит 2 – 50 000 лв. – годишна премия 89 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 3 – 100 000 лв. – годишна премия 169 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

 

Обект на застраховката

Сгради/ подобрения

Оборудване и техника в магазина

Инвентар в магазина

Лимит 1 – 30 000 лв. – годишна премия 44 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 2 – 60 000 лв. – годишна премия 83 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 3 – 150 000 лв. – годишна премия 195 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

 

Обект на застраховката

Сгради/ подобрения

Оборудване и техника в обекта

Инвентар в обекта

Лимит 1 – 20 000 лв. – годишна премия 30 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 2 – 65 000 лв. – годишна премия 92 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 3 – 130 000 лв. – годишна премия 172 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

 

 

Обект на застраховката

Сгради/подобрения

Оборудване и техника в кабинета

Инвентар в кабинета

Лимит 1 – 28 000 лв. – годишна премия 42 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 2 – 120 000 лв. – годишна премия 173 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 3 – 250 000 лв. – годишна премия 333 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

 

 

Обект на застраховката

Сгради/ подобрения

Оборудване и техника в обекта

Инвентар в обекта

Лимит 1 – 30 000 лв. – годишна премия 43 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 2 – 50 000 лв. – годишна премия 67 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 3 – 100 000 лв. – годишна премия 134 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

 

 

 

 

Обект на застраховката

Сгради/ подобрения

Оборудване и техника в обекта

Инвентар в обекта

Стока на акордеона

Лимит 1 – 30 000 лв. – годишна премия 41 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 2 – 75 000 лв. – годишна премия 96 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 3 – 200 000 лв. – годишна премия 250 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Обект на застраховката

Сгради/ подобрения

Оборудване и техника в обекта

Инвентар в обекта

Лимит 1 – 40 000 лв. – годишна премия 60 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 2 – 100 000 лв. – годишна премия 143 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 1 – 200 000 лв. – годишна премия 261 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

 

Обект на застраховката

Сгради/ подобрения

Оборудване и техника в обекта

Инвентар в обекта

Лимит 1 – 30 000 лв. – годишна премия 43 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 2 – 80 000 лв. – годишна премия 107 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 3 – 150 000 лв. – годишна премия 195 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Обект на застраховката

Сгради/ подобрения

Оборудване и техника в кабинета

Инвентар в кабинета

Лимит 1 – 25 000 лв. – годишна премия 37 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 2 – 70 000 лв. – годишна премия 98 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Лимит 3 – 140 000 лв. – годишна премия 184 лв. / с вкл. данък 2% върху застрахователната премия/

Обадете ни се