fbpx

Злополуки

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага на своите клиенти следните видове застраховки на злополуки:

Застраховката е предназначена за застраховане на български и чуждестранни лица. Могат да бъдат сключени индивидуална застраховка, застраховка за членове на семейство/домакинство или застраховка за група лица.

Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”. Покритието е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.

Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие, Булстрад Виена Иншурънс Груп ще изплати застрахователна сума и по допълнителните покрития за:

 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
 • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар;
 • Дневни пари за болничен престой;
 • Действително извършените разходи за издирване и спасяване на Застрахования;
 • Действително извършените разходи за медицински транспорт на Застрахования;
 • Действително извършените разходи за репатриране на тленните останки на Застрахования;
 • Действително извършени погребални разноски за погребението на тленните останки на Застрахования. За това покритие не подлежат на застраховане чуждестранни граждани.

Допълнителните покрития са валидни 24 часа в денонощието, само за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

Условията на застрахователната полица са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”.

Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, в чиято полза се сключва застраховка “Трудова злополука”.

Застрахователната полица осигурява  покритие срещу следните рискове:

 • Смърт в резултат на трудова злополука;
 • Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
 • Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

Застраховката е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях. Застраховката може да се сключва индивидуално и групово.

Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”.

Основното покритие е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.

Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие, БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ще изплати застрахователна сума и по допълнителните покрития за:

 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
 • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар;
 • Дневни пари за болничен престой.

Допълнителните покрития са валидни 24 часа в денонощието, само за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

Застраховката е подходяща за лица, активно практикуващи спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, както и за  длъжностни лица, имащи отношение към организацията, подготовката и участието на спортистите в учебно-тренировъчния и състезателeн процес в отбора, клуба, съюза или федерацията.

Застраховката може да бъде индивидуална или групова.
Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”.

Основното покритие е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България, чужбина или комбинация от двете.

Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие, БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ще изплати застрахователна сума и по допълнителните покрития за:

 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
 • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар;
 • Дневни пари за болничен престой;
 • Действително извършените разходи за издирване и спасяване на Застрахования;
 • Действително извършените разходи за медицински транспорт на Застрахования.

Допълнителните покрития са валидни 24 часа в денонощието, само за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

Застраховката е предназначена за туристи, алпинисти и скиори, като полицата може да се сключи в три варианта – индивидуална, семейна и групова.

По условията на застрахователната полица се покриват следните рискове:

 • Смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
 • Медицински разходи /включително разходи за болничен престой/, но за не повече от 30 дни от датата на злополуката;
 • Разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение вследствие злополука.

Покритието по полицата е валидно за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

По условията на тази застраховка ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” покрива риска от настъпване злополука, настъпила по време на пътуване със застрахованото моторно превозно средство (с изключение на мотоциклети и мотопеди), включително при качване или слизане от него, в рамките на срока на застраховката, в резултат на пътно-транспортно произшествие, която пряко е причинила смърт или трайна загуба на работоспособност на лицата, пътуващи в застрахованото МПС.

Покритието по тази застраховката е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Република България и чужбина.

Условията на полицата предоставят възможност по нея да бъдат застраховани всички лица, пътуващи в моторното превозно средство или само водача на МПС, в зависимост от избора на Застраховащия.

Обадете ни се