fbpx

Сигурност и качество
в Застраховането
на по - добра цена

Булстрад офис Янко Сакъзов

Предлагани застраховки

Гражданска
Отговорност

Булстрад
Каско


Имущество

 
Живот

Медицинска за  Чужбина

    
Злополука


 Отговорности

Каско
100

Защитена Стойност

Професионална Отговорност

Селскостопанска

Калкулатор Гражданска

Калкулатор Каско

Допълнителни услуги застраховки

Агенция Сакъзов е изключителен представител на Булстрад ВИГ

Издаване на анекс за смяна на собственост на Автокаско

Издаване на анекс за смяна собственост по застраховка гражданска отговорност

Издаване на анекс за смяна собственот по застраховка имущество

Проверка статус на щета

Плащане на вноски по застраховки издадени от Булстрад ВИГ независимо от кой офис

Издаване на застрахователни оценки

Каско Калкулатор

Калкулатор Гражданска отговорност

Уведомление за настъпила щета

Безплатна доставка до адрес на издадените полици

Видове предлагани застраховки
Задължителна Затраховка трудова злополука 2022

Гражданска отговорност

Автокаско

Защитене стойност на автомобила (GAP) *  покрива до 100 % стойността на автомобила по фактурна стойност до 5 години

Злополука на пътуващите в автомобила

Домашно имущество

Имущество малък и среден бизнес

Корпоративно имущество

Строителни и земекопни машини Каско на Машини

Електронно оборудване

Строително монтажни Рискове. СМР

Отговорност към трети лица

Отговорност на изделието

Отговорност на работодателя

Отговорност на НОТАРИУСА

Отговорност на Частния Съдебен Изпълнител

Отговорност на адвоката

Други професионални отговорности

Помощ при пътуване

Туристи в България

Медицински за чужденци в България

Злополука на туристи

Застраховка Трудова Злополука

Транспортни Застраховки

ЧМР – отговорност на превозвача

Карго – товари по време на превоз

Земеделски култури

Селскостопански животни

Животозастраховане

Застраховки по оперативни програми

Застраховки в полза на Държавен Фонд Земеделия (ДФЗ)

Застраховки в полза на Банки

Застраховка на спортисти

Застраховка на Фотоволтаични централи

За нас

Застрахователна Агенция Сакъзов е изключителен представител на БУЛСТРАД Виена Иншурънс Груп АД- офис Янко Сакъзов гр. София, който е един от водещите застрахователи на Българският пазар с над 59 годишна история. БУЛСТРАД  е утвърден от времето стаблиен, лоялен и надежден парньор. Ние работим, за да удовлетворим специфичните потребности на нашите клиенти като прилагаме индувидуален подход. Търсим най-добрата типова застраховка с покрития които напълно покриват изискванията на клиента към застраховката, а така също ценово. 

При нас може да получите предложение за застраховка и по имеил и телефон. 

Към всяко юридическо лице подхода е спрямо индувидуалния му бизнес като информираме клиента за възможните типове застраховки и покрития. Агенция Сакъзов сключва всички видове застраховки. Като представители на Булстрад ВИГ АД, ние спазваме стриктно високите стандарти наложени ни от тях. Същевремнно запазваме своята гъвкавост и лично отношение към клиента. При нас ще получите освен персонално отношение така също и гъвкавост, персонализация при слючването на застраховките така също и някой допълнителни услуги.
Ние сме ангажирани да предоставяме високо качество на предоставяните от нас застрахователни услуги. В зависимост от вашите изисквания и потребности ние ще ви помогнем да изберете правилно рисковете който ще покрият най – пълно вашите нужди, и изисквания. Ще ви обясним на достъпен език какво точно ще получите без да ви спестяваме нищо.В Агенция Сакъзов  сме ангажирани с превъзходно качествено обслужване. Нашата компания е създадена през 2015 год. , за да можем да предоставяме качествени, достъпни и разбираеми застрахователни услуги. Нашите опитни служители, винаги ще ви предоставят клиентски съпорт, експертно мнение и съвет.Научете повече за всичко наши услуги като се свържете с нас. Ще бъдете изненадани да научите какви услуги можем да ви предложим за вас и за вашият бизнес. 

Обадете ни се