fbpx


Банково застраховане / Bancassurance

Като доказан дългогодишен партньор на водещи банкови и финансови институции, ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” предоставя на клиенти и партньори банково застраховане за физически лица и банково корпоративно застраховане като основна неделима част от комплексното финансово обслужване.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” гарантира застрахователна защита и спокойствие на базата на  експертизата, опита и практиката на Vienna Insurance Group – лидер в банковото застраховане в Централна и Източна Европа.

Компанията осигурява защита за клиентите на банковите и финансовите институции чрез:

А. Застраховки, свързани с банкови продукти:

  • Защита на обезпеченията по ипотечни кредити за физически лица
  • Защита на бизнес кредити за малки и средни предприятия
  • Защита на притежателите на кредитни и дебитни карти

Б. Самостоятелни застрахователни продукти за физически и юридически лица

  • Комплексна застраховка на имот и движимо имущество
  • Гражданска Отговорност на автомобилистите
  •  
  • Медицински разходи при пътуване в чужбина

Основни предимства за клиентите на банковите/финансови институции:

  • Компетентно банково и застрахователно обслужване в една точка
  • Гарантирани коректни цени
  • Уникални възможности за автоматично плащане на застрахователната премия и безлихвено разсрочване до 12 месечни вноски
 

Обадете ни се