fbpx

Автомобилна застраховка Каско Булстрад

Застраховка каско

Застраховка каско, застраховка автокаско, застраховка пълно каско, застраховка пълно автокаско

БУЛСТРАД КАСКО
 
Отстъпки и индувидулно тарифиране.
Бързо сключване при най-добри условия.
Поискай своята оферта на 
тел. +359 887 08 08 08
или имеил: sakazov@sakazov.com

Булстрад ВИГ АД застрахова автомобили по застраховка каско от всички марки срещу пълна загуба или частична повреда, настъпили в резултат на пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортни произшествия и други. Калкулатор каско.

Булстрад ВИГ АД изплаща застрахователно обезщетение по застраховка каско при частични щети и пожар, включително и при кражба — в срок от 15 дни.

Булстрад ВИГ АД подновява без изискване за оглед  на автомобила, застрахователните договори за всички продукти Каско, които се подновяват без прекъсване.

Булстрад ВИГ АД предлага на своите клиенти, следните продукти:

БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ

БУЛСТРАД КАСКО 100

БУЛСТРАД КАСКО ГРАДУШКА

БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ

„Каско стандарт” е продукт с различни клаузи, който чрез комбинация от рискове осигурява оптимална защита за Вашия автомобил на конкурентна цена. В зависимост от желанията могат да се добавят допълнителни покрития и решения. Това е и най- масово сключваната застраховка каско.

Предлага се за всички видове автомобили.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните стандартни рискове:

 • Пожар, експлозия, удар от мълния;

 • Буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове, падащи предмети, дървета и клони, вследствие на природни бедствия;

 • Тежест при естествено натрупване на сняг, представляващо съсредоточаване на голямо тегло върху единица площ в резултат на обилен снеговалеж;

 • Падане на ледени късове или снежни маси е откъсване или свличане на големи количества сняг или на ледени късове при резки метеорологични промени;

 • Пътнотранспортно произшествие;

 • Увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство;

 • Увреждане на застрахованото МПС причинено от падащи предмети, летателни апарати, дървета или клони;

 • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в: надраскване, пробиване, поливане на МПС с бои или други химикали; счупване на заключващи устройства, антена, стъкла, вътрешно оборудване (включително и на застрахованото допълнително монтирано стационарно оборудване), огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител емблеми и лайсни; срязване или пробиване на гуми;

 • Кражба или Грабеж на МПС;

 • Кражба или Грабеж на допълнително монтирано стационарно оборудване в салона на МПС, срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия;

 • Противозаконно отнемане на МПС с цел ползване;

 • Умишлен палеж и взрив.

Срещу допълнително заплащане се предлагат покритие на един или няколко от следните групи рискове:

 • Клауза „Бонус Каско” покрива всички рискове извън изрично упоменатите изключени рискове по застраховката, например щети, причинени от гризачи, животни, птици, огнестрелно оръжие и т.н.

 • Стачки, локаути и други подобни действия;

 • Ударна вълна, дължаща се на летателни средства, движещи се със звукова или свръхзвукова скорост;

 • Участие в състезания или тренировки за тях, изпитания, експерименти, проби за издръжливост и други подобни.

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ПОКРИТИЯ по застраховка каско са както следва:

 • “Помощ на пътя” за територията на Република България и  Асистанс за чужбина.  „Помощ на пътя”  осигурява пътна помощ и пътен сервиз на място при настъпване на произшествие или при повреда за всички леки и лекотоварни автомобили и микробуси.
         Асистанс за чужбина важи за територията на държавите – членки на Международното споразумение „Зелена карта”, като предоставя възможност за осигуряване на пътна помощ, сервиз, техническа, медицинска и правна помощ и други при настъпване на застрахователни събития вследствие пътнотранспортно произшествие, механична повреда или кражба на застрахованото МПС, настъпили в чужбина.

 • Допълнително покритие МЕХАНИЧНА повреда на МПС срещу допълнително заплащане
  Покрива щети вследствие на внезапно възникнала механична повреда само в: двигателя, скоростната кутия и/или водещия (задвижващ) мост на застрахованото МПС.

 • Териториален обхват на застраховката
  Покритието по застраховка БУЛСТРАД КАСКО СТАНДАРТ е валидно за територията на Р. България и чужбина – държавите, членки на Европейския съюз и за държавите извън Съюза, членки на Международното споразумение „Зелена карта” както следва: Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Конфедерация Швейцария, Република Хърватия, Република Северна Македония, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Черна гора и Република Турция.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ се предлага както следва:

 • За автомобилите до четири години от годината на производство обезщетението може да се извърши като ППС се ремонтира за сметка на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ в официален сервиз, с който е сключен абонаментен договор;

 • Обезщетението може да се извърши като ППС се ремонтира за сметка на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ в доверен сервиз, с който е сключен абонаментен договор;

 • На база изготвена експресна експертна оценка на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочено до 4 равни вноски без завишение, в брой или по банков път в рамките на една календарна година.

КОМБИНАЦИЯ ОТ ОТСТЪПКИ

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ предлага реална възможност за намаляване на застрахователната премия при комбинация от следните отстъпки:

 • Еднократно плащане – 5%;

 • Комбиниран продукт („Гражданска отговорност“ и/или „Каско“, и/или „Имущество“, и/или „Отговорност на превозвача“) – 5%

 • Липса на щети в предходната година – 10%;

 • Възраст на собственика от 40 до 50 години – 5%;

 • Възраст на собственика над 50 години – 10%;

 • При избор на доверен сервиз за МПС, вместо използване на правото за ползване на официален сервиз на марката – 10%;

 • При избор на обезщетяване чрез експертна оценка, вместо използване на доверен сервиз – 15%;

 • Нов клиент (или новозастраховано ППС) – 10%; 

 • При нас може да получите и допълнителна персонална отстъпка

АВАНСОВ БОНУС
За липса на щети авансово преди да започне да тече срока на застраховката – 15% отстъпка.
Авансовият бонус следва да бъде възстановен само при завеждане на претенция за изплащане на застрахователно събитие в срока на действие на застраховката, като е ограничено комбинираното с други отстъпки.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА САМОУЧАСТИЕ

 • В размер на 150 лева от всяка щета – отстъпка до -12 % от стандартната тарифа

 • В размер на 250 лева от всяка щета – отстъпка до -15 % от стандартната тарифа

Булстрад Каско 100

КАСКО ЗА 100 лева!

БУЛСТРАД Каско 100 е иновативен продукт с акцент върху застраховането на масово използваните автомобили на пазара при максимално ниска цена!
Застрахователната сума се избира от клиента и е съобразена с пазарната стойност на автомобила. В покритието влиза включително и кражба.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните рискове:

 • Пътно-транспортно произшествие;

 • Ураган, наводнение, гръм/мълния, градушка;

 • Свличане/срутване на земни маси;

 • Натрупване на сняг и лед;

 • Пожар по време на престой или движение на СПС;

 • Злоумишлени действия на трети лица;

 • Противозаконно отнемане на СПС.

ОБХВАТ
Застраховката е валидна за територията на Република България.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия е фиксирана (не се разсрочва на вноски) и зависи от застрахователната сума:

 • При 2000 лв. застрахователна сума премията е 100 лв.

 • При 3000 лв. застрахователна сума премията е 130 лв.

 • При 4000 лв. застрахователна сума премията е 150 лв.  

БОНУСИ

Минималната премия включва фиксиран размер „предварителен бонус” в зависимост от избраната застрахователна сума.

 • За премия от 100 лв. фиксиран бонуса от 20 лв. (платим при първа щета).

 • За премия от 130 лв. фиксиран бонуса от 30 лв. (платим при първа щета).

 • За премия от 150 лв. фиксиран бонуса от 40 лв. (платим при първа щета).

Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахователната сума, но не по-висока от действителната стойност на СПС, към датата на настъпване на застрахователното събитие.

Булстрад каско градушка

БУЛСТРАД Каско Градушка е продукт, предназначен за застраховане на МПС срещу пълна загуба или частична повреда, настъпили в резултат на градушка. По застраховката се обезщетяват всички вреди от градушка – счупване, натрошване или повреждане – включително и косвени щети след счупване на стъкла на МПС.

Застрахователната сума се избира от клиента и е съобразена с пазарната стойност на автомобила.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ обхваща следните рискове:

 • Градушка

ОБХВАТ

Покритието е валидно за територията на Република България.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия е фиксирана (не се разсрочва на вноски) и зависи от застрахователната сума:

 • При 2000 лв. застрахователна сума премията е 30 лв.

 • При 4000 лв. застрахователна сума премията е 50 лв.

Застрахователната премия е фиксирана и се определя съгласно избраната от кандидата за застраховане застрахователна сума. Премията се заплаща еднократно. 

Застрахователната сума е лимит на отговорност на Застрахователя за срока на застраховката.

*Застраховка БУЛСТРАД Каско Градушка може да бъде сключвана само за автомобили, притежаващи валидна полица Гражданска отговорност на автомобилистите.

Във връзка с COVID – 19 пандемията БУЛСТРАД ВИГ увеличи някой от сроковете за уведомление за щети в услуга на своите клиенти. Калкулатор каско.

НАГОРЕ  ПОИСКАЙ ОФЕРТА

 

Обадете ни се