fbpx

Застраховка здравна грижа

Life insurance

ЗАСТРАХОВКА „ЗДРАВНА ГРИЖА ФИКС“

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 

 

·      Извънболнична медицинска помощ

·      Болнична медицинска помощ

·      Възстановяване на разходи за медикаменти и помощни средства 

·      Дентална помощ (опционално)

 

По застраховката се прилагат две нива на покритие

 „Оптимум“ и „Лукс“

 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ

Застраховката покрива набор от медицински услуги, описани детайлно в Приложение No1, които могат да бъдат използвани от застрахованите лица на абонаментен принцип в мрежата на компанията или на принципа на възстановяване на разходи при свободно избран доставчик на медицински услуги, след прилагане на 20% самоучастие.

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА

1 (една) година

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Република България

БРОЙ ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА

от 5 до 100 лица

ВЪЗРАСТ НА ЗАСТРАХОВАНИТЕ ЛИЦА

от 1 (година) до 70 (седемдесет) години

ПОКРИТИЕ ЗА МИНАЛИ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Покриват се минали и хронични състояния на застрахованите лица, налични преди сключване на договора по всички пакети, с изключение на „Болнична медицинска помощ“. Ограничението за „Болнична медицинска помощ“ отпада при групи от 20 и повече лица.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Премията може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на две, четири или дванадесет вноски.

За запитвания

Обадете ни се