fbpx

Анекс смяна на собственост

Когато купувате или продавате автомобил трябва да се уведоми застрахователя при който в момента е застрахован автомобила. Застрахователя от своя страна трябва да ви изготви анекс към застрахователния договор с който се съгласява, да продължи покритието и на новия собственик. Издва се анекс за Гражданската отговорност на автомобила и друг анекс за Каското на автомобила. Възможно е застрахователя да пойска доплащане например по Гражданската отговорност ако има смяна на регистрацията и има различни тарифи за различните области. Ако не сте съгласни да доплащате трябва да поискате прекратяване на полицата Гражданска или Каско и да си слключите отново тези застраховки. 

Необходимите документи за издаване на добавък са:

Голям Талон – на новия собственик.

Договор за покупко- продажба

Гражданската Отговорност Полица

Каско Полицата

Лична карта на новия собственик.

Въз основа на тези документи застрахователя ви издава анекс към застрахователния договор и продължава покритието на полиците, като застраховано лице е новия собственик.

Имайте в предвид, че е възможно при Каско полицата да се изиска нов оглед на автомобила, но обикновено когато новия собственик е преобретател от лизинг оглед не се изискава

Обадете ни се