fbpxОтговорност на изделието

По условията на тази застраховка ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети до лимита на отговорност ЗАСТРАХОВАНИЯ / Производител и търговец  на продукти/ за всички  претенции и искове за суми, произтичащи от отговорността му за:
Имуществени и неимуществени вреди вследствие на:

  • смърт или телесно увреждане;
  • загуба или повреда на движимо или недвижимо имущество;

причинени на потребителите от всеки дефект на изделие, предмет на застрахователно покритие по тази полица при спазване от страна на застрахования или на потребителя на условията за ползване и съхранение на изделието.

Покритието по  застраховката  е валидно за територията на Република България и  чужбина, но без САЩ и Канада.

НАГОРЕ ПОИСКАЙ ОФЕРТА

 

Обадете ни се